Een opkomend tijdperk van Fintech

Fintech (financial technology) concept. Business person click on fintech text and financial icons.

De pandemie van COVID-19 heeft een enorm belang toegevoegd aan Fintech. Het heeft ondernemers en investeerders geholpen om toegang te krijgen tot de financiële gegevens en de basis van de besluitvorming in de meest uitdagende tijd van de lockdown en sluitingen. Er is een aanzienlijke ontwikkeling geweest op dit gebied en moderne producten van Fintech zijn zeer geavanceerd en ontworpen om een technische basis te bieden voor besluitvorming.

Fintech (financiële technologie) concept. Zakelijke persoon klikt op fintech-tekst en financiële pictogrammen.

Aanjagers van Fintech-innovatie

De wereld heeft onmiddellijke ontwikkeling en innovatie in financiën waargenomen door hun activiteiten te koppelen aan technologie. Fintech raakt de grote banksectoren en helpt ook om de efficiëntie van kleine en middelgrote bedrijven te vergroten.

De hogere verwachtingen van de klanten op het gebied van snelheid, kosten, overtuiging en vriendelijkheid maken het voor de bedrijven verplicht om hun huidige bedrijfsprocessen over te nemen en altijd op zoek te gaan naar verbeteringen om hun diensten te verbeteren. Verder hebben evoluerende technologie en veranderende financiële regelgeving enorm bijgedragen aan de noodzaak om verbeterde technologie met betrekking tot financiën toe te passen. Daarnaast zijn er verschillende aspecten gerelateerd aan de marktstructuur die de aandacht van Fintech verdienen.

1- Concentratie

Door de adoptie van fintech kunnen niet-traditionele start-ups concurreren met de bestaande spelers op de markt. Vandaar dat dit leidt tot verdeling van het marktaandeel en verlichting van de concurrentie om de markt.

2- Betwistbaarheid

Traditionele start-ups brengen enorme kosten met zich mee die toetredingsdrempels in de hand werken en leiden tot oligopolie- en monopolistische markten. Het is echter bewezen dat technologie de toegangskosten aanzienlijk verlaagt, wat concurrentie op de markt aanmoedigt.

3- Verbeterd potentieel voor financiële stabiliteit

Fintech heeft een enorm potentieel om toe te voegen aan de financiële stabiliteit van het bedrijf. Decentralisatie en diversificatie worden bijvoorbeeld ondersteund door de implementatie van technologie die leidt tot verbeterde efficiëntie, transparantie, gemakkelijke toegang tot financiële diensten en uitstekend beheer van financiële en operationele risico’s.

Fintech en bedrijfsprocessen

Fintech gaat over het integreren van de verschillende processen die leiden tot meer efficiëntie en lagere kosten omdat er meer snelheid, meer flexibiliteit en minder tijdsbesteding is. Er zijn enorme effecten van fintech waargenomen op alle aspecten van de bedrijfsprocessen. Verder kan de meer voor de hand liggende impact van fintech worden waargenomen in de volgende bedrijfsgebieden.

  • Op een robotadviseur/algoritme gebaseerde besluitvormingstool kan worden gebruikt om verschillende processen te automatiseren, inclusief investeringen die leiden tot verlaging van de operationele kosten en verbeterde toegankelijkheid.
  • Gegevensopslag en cyberbeveiliging – de bedrijfsgegevens kunnen on-site en off-site worden opgeslagen met meer beveiliging en frequente back-ups. Het helpt niet alleen bij efficiënte gegevensopslag, maar ook bij een efficiënte tracking.
  • Een verbonden netwerk van financiële instellingen leidt tot betere dienstverlening.
  • Distributed Ledger-technologie – Helpt het bedrijf bij het bijhouden van de computers op het netwerk, wat wordt beschouwd als een van de belangrijkste aspecten van de beveiliging van de gegevens die op servers zijn opgeslagen.
  • Technologie voor zakelijk bankieren heeft gezorgd voor aanzienlijk gemak voor financiering en cashmanagement, wat heeft geleid tot verbeterde nauwkeurigheid bij budgettering, prognoses, cashmanagement en extra intelligentie in de investeringsmodules van het bedrijf.
Close Bitnami banner
Bitnami